12/20/13

Clown's Crumbs znovu na scéně

Veselé Vánoce a šťastný nový rok! Uvidíme se v lednu a hned dvakrát. Nejdříve v Brně v Divadle Krajiny, kde budeme hráti už podruhé. Psal o nás pan Tuček v Divadelních novinách, přečíst jeho sloupek si můžete zde. Následující den jedeme do Trenčína, kde se ukážeme taky po druhé, po roční přestávce.

 Shrňme si to tedy:  
10. ledna - Brno, Diavdlo Krajiny  
11. ledna - Trenčín SK, 1. komorná scéna Trenčín

10/2/13

Clownské drobky v Blansku

Vážení a milí, drodzy ludzie

představení Clown's Crumbs před jedním měsícem - miesiąc - bavilo diváky slovenské Kremnice na evropském festivalu humoru Kremnické Gagy.

9/5/13

Film 'Clowns Crumbs' The


Performance 'Clowns Crumbs', inspired
by text of Dario Fo: 'Mistero Buffo',
includes 4 interpretations of one act plays:
The birth of wondering comedian,
Resurrection of Lazarus,
The Blind and the Lame,
Boniface VIII

Cast: Lukáš Karásek, Marta Kuczyńska, Pavol Seriš, Filip Teller, Kristýna Trojanová
Direction & Scenario: Marta Kuczyńska & Betka Mendlova
Camera: Agnieszka Piesiewicz
Montage: Marta Kuczyńska & Agnieszka Piesiewicz
Special effects: Agnieszka Piesiewicz
Miusic: Lukáš Karásek, Kristýna Trojanová
Sound: Marta Kuczyńska
Aristic advisor: Jakub Kořínek,Tomáš Hubáček
Production: Arta Ku & Difa Jamu

Cast and direction: Lukáš Karásek, Marta Kuczyńska, Pavol Seriš, Filip Teller, Kristýna Trojanová
Capocomico: Pierre Nadaud


4/30/13

11.5.2013 - Klaunské drobky - Praha

Na DAMU, Praha - misnost K332 v 16.00
Použijte hlavní vchod na fakultu - Karlova 26
Od vrátnice vpravo. 3. patro u výtahu

4/7/13

CLOWNS CRUMBS w Teatrze Husa na provázku - sklepní scéna, Brno - 19.30

Pokaz 'Clown Crumbs' jest zbudowany wokół tradycji podróżujących komediantów z czasów średniowiecznych, którzy przemieszczają się z miasta do miasta, przynosząc najnowsze wiadomości, jak również wykonywania teatralnych sztuk o wywrotowych treściach.

Lekkie, zabawne podejście do tematu duchowości i religii chrześcijańskiej, to jedna warstwa przedstawienia, wynikająca z tekstu 'Mistero buffo', włoskiego komika i pisarza Dario Fo, wypowiadanego przez aktorów – klaunów. Aktorzy interpretują cztery jednoaktówki: 1.Narodziny wędrownego komedianta, 2.Wskrzeszenia Łazarza, 3.Ślepy i kulawy, 4.Papież Bonifacy VIII. Klauni pracują ze spontanicznymi emocjami: tu i teraz, odnoszą się do współczesnego życia i aktualnych wydarzeń.

Dzięki chęci komunikacji, komicy tworzą uniwersalny język Globalnego Babel – land'u, w którym Bóg poplątał języki. Czeski, angielski, francuski, niemiecki, polski... jest wypowiadany i tłumaczony lub podpowiadany przez suflerów i publiczność. Widz nie jest tylko konsumentem przedstawienia. Aktorzy - klauni zwracają się do niego bezpośrednio, prowadzą dialog i wciągają na scenę.

Przedstawienie trwa : 75 min

Występują: Filip Teller, Kristýna Trojanová, Lukáš Karásek, Marta Kuczyńska, Pavol Seriš, Światła: Zuzana Řezná,
Capocomico: Pierre Nadaud

4/6/13

CLOWNS CRUMBS SHOW 21.04 2013 Theatre Husa na provázku - sklepní scéna, 19.30

The 'Clowns Crumbs' show is built around a tradition of traveling comedians from the medieval times, who moved from town to town, bringing news, but also performing theatrical pieces which were sometimes subversive in their content.

Light, funny approach to the subject of spirituality and religion is one layer of presentation, resulting from the text and spoken by
actors - clowns. Actors interpret the four pieces of 'Mistero Buffo': 1.The birth of wondering comedian, 2. Resurrection of Lazarus, 3.The Blind and the Lame, 4. Boniface VIII. Clowns are working with the spontaneous emotions: here and now, relating to contemporary life and current events. With the desire to create a direct communication, comedians speak universal language of the Global Babel – Land, where God has mixed all the languages. Czech, English, French, German, Polish... is spoken and translated, or suggested by the audience. Public is not only consuming show. Actors - clowns turn directly to the audience, in dialogue and invite them on the stage.

Directed and performed by: Filip Teller, Kristýna Trojanová, Lukáš Karásek, Marta Kuczyńska, Pavol Seriš, Lights: Zuzana Řezná, Capocomico: Pierre Nadaud

Performance length: 75 min

4/3/13

KLAUNSKE DROBKY 21.04 2013 Husa na provázku - sklepní scéna v 19.30

Fantaskní, neuctivé herecko-klaunské výstupy v 7 jazycích.
Kdo si co nadrobí, to si sežere…

Představení Clown`s Crumbs je založeno na tradici středověkých potulných komediantů, kteří putovali z města do města, přinášeli zprávy z jiných obcí a krajů a hráli revoluční divadelní kusy, drobky, drobečky...
Inscenaci doprovází vtipný a zlehčující přístup k tématu spirituality a víry. Herci - klauni interpretují čtyři příběhy a pracují především se spontánními emocemi – to, co se odehrává teď a tady v dané situaci, daném prostoru, městě a aktuálním životě. S touhou navázat přímý kontakt s publikem vytváří komedianti univerzální řeč globálního Babelandu, místa, kde Bůh smíchal jazyky. Čeština, angličtina, francouzština, němčina, polština, norština...Všechny jazyky jsou s nasazením aktérů překládány „life“. Diváci se neschovávají ve tmě. Herci – klauni se často na přihlížející obrací za účelem vést dialog či je pozvat přímo na jeviště.
Společná režie a hrají: Lukáš Karásek / Florent Golfier, Marta Kuczynska, Pavol Seriš, Filip Teller, Kristýna Trojanová, Capocomico: Pierre Nadaud